Doorgaan naar hoofdinhoud

Bevalling met medische indicatie

Als tijdens uw zwangerschap al duidelijk is dat er een medische indicatie is, komt u onder controle in het ziekenhuis. Een medische indicatie is bijvoorbeeld een stuitligging, keizersnede in de voorgeschiedenis of een hoge bloeddruk. U wordt dan tijdens uw bevalling begeleid door een klinisch verloskundige of arts. Onze gynaecoloog is niet altijd zelf aanwezig op de verloskamer. Er zijn omstandigheden waarbij de gynaecoloog wel aanwezig is bij de bevalling: bijvoorbeeld bij de geboorte van een tweeling of een kind in stuitligging. U bevalt bij een bevalling met medische indicatie zonder een verloskundige uit een verloskundigenpraktijk.

Pijnstilling (24/7) tijdens de bevalling

Er zijn verschillende vormen van pijnstilling mogelijk. Vaak wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘pijnpompje’. Hierbij krijgt u een infuus waarbij u zelf, met een drukknopje, een dosis pijnstilling (remifentanyl, een morfine-achtige stof) kunt toedienen. Hiermee is de pijn niet 100% verdwenen, maar bereikt u wel naast de pijnstilling een zekere ontspanning.Veel vrouwen zijn hier heel tevreden over.

Daarnaast kunt u kiezen voor een ruggenprik. Houdt u er wel rekening mee, dat de beschikbaarheid hiervan mede afhankelijk is van de drukte op het Operatiecomplex. Meer informatie vindt u onze folder over de ruggenprik.

Bent u in het ziekenhuis onder controle tijdens uw zwangerschap, dan bevalt u uiteraard op de Kraamsuites. Bekijk hier de film: 'Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?' (U wordt doorverwezen naar een andere website). In Franciscus Gasthuis maken we geen gebruik van lachgas.

Vroeggeboorte

In Nederland wordt 7 tot 8% van alle baby's te vroeg geboren. Vaak is de oorzaak van vroegtijdige weeën en vroeggeboorte onbekend. Uw voorgeschiedenis speelt een rol bij de kans op vroeggeboorte. Zo is er na een te vroege bevalling bij een vorige zwangerschap meer kans om in een volgende zwangerschap te vroeg te bevallen. De behandeling van een dreigende vroeggeboorte is afhankelijk van de duur van uw zwangerschap, uw conditie en die van uw kind, en natuurlijk van de mate van ontsluiting. U overlegt met de gynaecoloog welke behandeling voor u van toepassing is. Bevallingen voor de 32ste week vinden plaats in het Erasmus MC.

Gentle sectio, de natuurlijke keizersnede

Soms is een gewone bevalling niet mogelijk en wordt een keizersnede uitgevoerd. Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. De operatie duurt ongeveer drie kwartier. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren.

Soms is al vóór de zwangerschap of bevalling duidelijk dat een keizersnede noodzakelijk is. In andere gevallen blijkt tijdens de zwangerschap dat een keizersnede nodig is, bijvoorbeeld de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt of een vleesboom de indaling van de baby verhindert. In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede. Ook bij een ongeplande spoed keizersnee is vaak een gentle sectio mogelijk.

Als de baby geboren is, wordt deze op de operatiekamer door de kinderarts opgevangen. Als alles in orde is, komt de baby direct bij u op de borst te liggen. Dit noemen we een Gentle Sectio. Ook als u daarna nog naar de verkoeverkamer gaat, de ‘uitslaapkamer’, dan blijft de baby in principe bij u, net als de vader trouwens, die natuurlijk gewoon bij de keizersnede aanwezig is. Door dit huid-op-huid contact worden u en uw kind niet onnodig van elkaar gescheiden.

Bevallen na eerdere keizersnede

Bij een nieuwe zwangerschap rekt de baarmoeder, die uit spierweefsel bestaat, weer uit door de groei van de baby. Het litteken in de baarmoederwand is minder rekbaar dan het spierweefsel. Dit kan gevolgen hebben voor de volgende zwangerschap en bevalling. Er is bijvoorbeeld een kleine kans dat het litteken scheurt tijdens de bevalling. Daarom heeft u een medische indicatie voor de volgende bevalling en vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis. De controles vinden in principe tot 36 weken bij een verloskundige plaats. Hierna wordt de zorg door een gynaecoloog overgenomen. U bespreekt met de gynaecoloog of er een keizersnede of normale bevalling plaatsvindt.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid