Doorgaan naar hoofdinhoud

Begeleiding tijdens zwangerschap

De zwangerschapscontroles op onze polikliniek Gynaecologie worden verricht door een gynaecoloog, arts-assistent of een verloskundige uit het ziekenhuis. Uw controles vinden zoveel mogelijk plaats bij dezelfde gynaecoloog. Doordat de artsen regelmatig nachtdiensten hebben, is dit niet altijd mogelijk. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn voor gynaecoloog of een ander specialisme. Student-verloskundigen lopen stage op de polikliniek en kunnen bij controles aanwezig zijn. De gynaecologen dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Zij zijn bij problemen of vragen altijd aanspreekbaar en hebben gezamenlijk overleg. Op de polikliniek werken verpleegkundigen en doktersassistenten, die de arts tijdens het spreekuur ondersteunen. Daarnaast zijn op de polikliniek echoscopisten werkzaam.

Echo 

Tijdens uw zwangerschap krijgt u 1 keer standaard een echo aan het begin van uw zwangerschap, de termijnecho. Hierbij wordt vastgesteld hoe ver uw zwangerschap precies is. Deze echo vindt plaats rondom de tiende week.

Prenatale screening

Tijdens de zwangerschap kan al onderzoek worden gedaan naar afwijkingen. Dit wordt prenatale (voor de geboorte) screening genoemd. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt. 

13 wekenecho
Bij de 13 wekenecho is uw kind kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 wekenecho. Bij de 13 wekenecho wordt er gekeken naar lichamelijke afwijkingen. Sommige (ernstige) afwijkingen kunnen dan te zien zijn. Bij deze echo wordt er niet gekeken naar het geslacht van het kind. Dit gebeurt pas bij de 20 wekenecho.

20 wekenecho
Bij de 20 wekenecho wordt uw kindje van top tot teen bekeken en gecontroleerd op eventuele aangeboren afwijkingen. Het hoofddoel van de 20 weken echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind. Tijdens het onderzoek kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien (bijvoorbeeld waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijkingen van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen). Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Lees meer over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho in de folder van het RIVM.

Screening op down-, edwards- en patausyndroom
Met dit onderzoek kunt u laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. 

Wij onderzoeken u met behulp van de volgende test:

De NIPT
Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.

Lees meer over de screening op down-, edwards- en patausyndroom in de folder van het RIVM.

Ongunstige testuitslag 
Bij een ongunstige testuitslag kunt u ervoor kiezen om een vervolgonderzoek te laten doen. U kunt ook niets doen en afwachten. Uw besluit heeft geen invloed op de zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.

Op de website www.pns.nl van het RIVM vindt u meer informatie over de prenatale screening.  

Stuitligging

Als uw kind in stuitligging ligt, kunt u terecht op onze polikliniek. Daar wordt een echo gemaakt om te kijken of er een reden is voor de stuitligging, uw baby goed gegroeid en of het mogelijk is om de baby naar hoofdligging te draaien (versie). Ook wordt een CTG (hartfilm) gemaakt om de conditie van uw baby te checken. Als alles in orde is, en als u dit wilt, proberen we de baby te draaien. Als dit niet lukt, bespreken we met u wat de beste wijzen van bevallen is, een vaginale baring of een keizersnee. Als de baby in stuitligging ligt is de gynaecoloog zelf aanwezig bij de bevalling.

Opname of spoedeisende hulp tijdens zwangerschap

Tijdens uw zwangerschap kan er natuurlijk wel eens iets zijn waardoor u met spoed in het ziekenhuis moet worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld als u de baby niet of veel minder voelt bewegen, bij bloedverlies of bij te vroeg optredende weeën, zelfs als dit ’s avonds, ’s nachts of in het weekend is. Hiervoor hebben wij de speciale Spoedeisende Hulp afdeling voor zwangeren op de negende verdieping. Als uw verloskundige of huisarts ons belt, wordt u op die afdeling gezien door de aanwezige arts of klinisch verloskundige.

Zwangerschapsdiabetes

Wij besteden extra aandacht aan zwangeren met diabetes mellitus of met zwangerschapsdiabetes (suikerziekte). Hiervoor is, samen met de internisten, diëtisten en diabetesverpleegkundigen, de diabetes carrousel opgezet. Zo zien de betrokkenen uit het ziekenhuis zoveel als mogelijk de zwangere op één dag, zodat je als zwangere minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Daarnaast wordt de zwangere een keer per maand in het team besproken om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Kwetsbare zwangeren

Er is een speciale polikliniek voor ‘kwetsbare zwangeren’, de POP-polikliniek. De specialismen Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie werken hierbij samen. Hier komen zwangeren met bijvoorbeeld een psychiatrisch probleem in de voorgeschiedenis of een probleem dat tijdens de zwangerschap is ontstaan. Daarnaast bezoeken ook vrouwen die ernstige sociale problemen hebben deze polikliniek, zoals slechte of geen huisvesting, geen werk, enzovoort. De zwangere heeft afspraken met de gynaecoloog, de psycholoog en/of psychiater en met een maatschappelijk werkende. Daarnaast wordt de zwangere een keer per maand besproken in het teamoverleg om zo te zien of alle hulp die nodig is, ook wordt ingezet. Zo creëren we met elkaar een veilige omgeving voor moeder en kind.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid