Doorgaan naar hoofdinhoud

Borstvoedingscertificaat

Wil je je kindje graag borstvoeding geven? Dan ben je aan het goede adres bij Franciscus Gasthuis! In 2012 behaalden we namelijk het Borstvoedingscertificaat BFHI. Dit certificaat kent de Stichting Zorg voor Borstvoeding toe aan instellingen die voldoen aan de wereldwijd erkende normen voor borstvoeding. Deze normen zijn door de World Health Organisation (WHO) en Unicef vastgesteld, en samengevat in de tien vuistregels voor borstvoeding. In Franciscus Gasthuis wordt gewerkt volgens deze vuistregels.

Voor de certificering zijn interviews gehouden onder zwangeren, recent bevallen vrouwen, verpleegkundigen en artsen die werkzaam zijn binnen de zorgeenheid Kindergeneeskunde, Neonatologie, Gynaecologie en Verloskunde van ons ziekenhuis.

Tien vuistregels voor borstvoeding:

  • Franciscus Gasthuis heeft het borstvoedingsbeleid op papier staan, dit wordt standaard bekend gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  • Alle betrokken medewerkers leren vaardigheden aan, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  • Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  • Moeders worden binnen één uur na de geboorte van hun kind geholpen met het geven van borstvoeding. 
  • Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe zij hun baby moeten aanleggen en hoe zijn de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  • Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, noch vocht, tenzij op medische indicatie.
  • Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven.
  • Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  • Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven.

Franciscus Gasthuis onderhoudt contacten met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het certificaat? Kijk dan op de website van Stichting Zorg voor Borstvoeding

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid