Doorgaan naar hoofdinhoud

SOLK workshop

donderdag 7 oktober 2021
17.00 - 20.30 uur, locatie Franciscus Vlietland
07 okt

Tijd
17.00 - 20.30 uur
Locatie
Franciscus Vlietland

Deze workshop is van dinsdag 6 oktober 2020 verplaatst naar donderdag 7 oktober 2021 i.v.m. de covid richtlijnen. Indien u zich vorig jaar heeft aangemeld voor deze workshop, ontvangt u een nieuwe uitnodiging voor deze workshop. Heeft u zich vorig jaar niet ingeschreven, en heeft u interesse om mee te denken, dan nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven voor deze workshop!

Naar aanleiding van de transmurale pilot in de regio NWN ‘Somatisch Onverklaarbare Lichamelijk Klachten (SOLK)’ (2009 - 2010), zijn o.a. regionale afspraken gemaakt over de aanpak van SOLK problematiek in de eerste en tweede lijn. Deze afspraken zijn recent geëvalueerd door een SOLK werkgroep bestaande uit twee huisartsen uit de regio NWN, en een internist en neuroloog van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De SOLK afspraken blijken nog steeds relevant en het is belangrijk om hier hernieuwde aandacht aan te besteden.

Op donderdag 7 oktober organiseert de werkgroep een sessie in Franciscus Vlietland waarin deelnemers (huisartsen, medisch specialisten, GGZ en medische psychologie) met elkaar nadenken over de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn bij de zorg voor SOLK patiënten. Het is niet de bedoeling om een SOLK centrum op te richten. Deze bijeenkomst is de aftrap voor de verdere uitwerking van de zorg rondom deze patiëntengroep in de regio. Het voornemen is om op een later moment ook de paramedici in de regio actief te betrekken.

Tijdens de workshop worden regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van SOLK gedeeld, wordt casuïstiek besproken en wordt aan de hand van een brainstorm verkend welke mogelijkheden er zijn om de gezamenlijke multidisciplinaire zorg rondom SOLK patiënten verder in te vullen/te optimaliseren. Voor deze bijeenkomst is ABAN accreditatie beschikbaar.

SOLK werkwijzer en SOLK verwijsproduct

In 2010 is een ‘SOLK werkwijzer ’ opgesteld, die de huisarts en specialist handvatten geeft bij het verwijzen en behandelen van de SOLK patiënt. Deze werkwijzer is na 10 jaar nog steeds relevant, en is waar nodig herzien. Voor een aantal specialismen in Franciscus is er in ZorgDomein een specifiek verwijsproduct SOLK te vinden, waarmee huisartsen SOLK patiënten kunnen verwijzen. Het verwijsproduct vindt u in het zorgvraagmenu onder ‘overige zorgvragen specialisme’.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Lieke Visser, adviseur Transmurale Samenwerking Franciscus Gasthuis & Vlietland, via transmuraal@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid