Doorgaan naar hoofdinhoud

Veilig omgaan met medicatie

Wanneer u wordt opgenomen of een afspraak heeft met uw arts op de polikliniek, is het belangrijk dat u uw arts kunt vertellen welke medicijnen u gebruikt. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Hieronder leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw arts op de hoogte is van uw medicatiegebruik.

Neem altijd uw actuele medicatieoverzicht mee als u naar de polikliniek gaat

U kunt bij uw eigen apotheek gratis een actueel medicatieoverzicht opvragen. Haalt u uw medicijnen bij meerdere apotheken op, vraag dit overzicht dan bij iedere apotheek op. De apotheek neemt het medicatieoverzicht met u door op juistheid en volledigheid. Gebruikt u medicijnen die niet op het medicatieoverzicht staan, geef dit dan door aan de apotheek. Ook bepaalde medicijnen die u heeft gekocht zonder recept (bijvoorbeeld van de drogist) kunnen van invloed zijn op uw behandeling.

Geef toestemming voor het opvragen van het medicatieoverzicht

De ziekenhuisapotheek van Franciscus Gasthuis & Vlietland kan, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, uw medicatiegegevens opvragen via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit doen we zodat de zorgverleners binnen het ziekenhuis, die betrokken zijn bij uw behandeling, uw medicatiegegevens kunnen inzien. Zo kunnen zij hun zorg en de medicatie beter op uw gezondheid afstemmen. En mocht u onverhoopt in de avond of de nacht op de huisartsenpost of spoedeisende hulp terecht komen, dan heeft de zorgverlener die u op dat moment helpt ook een goed overzicht van uw medicatie. 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt op de volgende manieren toestemming geven:

 1. Via www.ikgeeftoestemming.nl kunt u digitaal toestemming geven aan uw eigen apotheek.
 2. Via dit toestemmingsformulier. Print dit formulier uit en lever het ingevulde formulier in bij uw eigen apotheek.
 3. Via de papieren informatiefolder welke u kunt ophalen bij het Patiënten Service Bureau of op de polikliniek in het ziekenhuis. 

Bezoekt u ook andere apotheken? Dan dient u elke apotheker apart toestemming te geven. In de folder van volgjezorg.nl leest u hier meer over. 

Veelgestelde vragen over het opvragen van uw medicatiegegevens

Hoe verloopt het opvragen van mijn medicatiegegevens?

Polikliniek

1. U heeft een afspraak op de polikliniek.

2. Enkele dagen voorafgaand aan de afspraak vraagt de ziekenhuisapotheek van Franciscus Gasthuis & Vlietland, gegevens van de afgeleverde medicatie op bij de openbare apotheek. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit kan alleen als u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij de eigen apotheek/apotheken. Hiernaast moet uw BSN nummer geverifieerd zijn bij het inschrijven.

3. De zorgverleners binnen het ziekenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw medicatiegegevens inzien. Bij elke wijziging in medicijngebruik past de arts of apotheek het overzicht aan. Zo kunnen zij hun zorg en de medicatie beter op afstemmen op uw gezondheid.

Opname

1. U heeft een afspraak op het opnameplein voordat u geopereerd wordt of u heeft een afspraak op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de verwachting is dat u wordt opgenomen.

2. De apothekersassistente van de ziekenhuisapotheek vraagt gegevens van de afgeleverde medicatie op bij de openbare apotheek. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit kan alleen als u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij de eigen apotheek/apotheken. Hiernaast moet uw BSN nummer geverifieerd zijn bij het inschrijven. U heeft een gesprek met de apothekersassistente om te verifiëren wat voor medicijnen u daadwerkelijk gebruikt en in welke hoeveelheid.

3. De zorgverleners binnen het ziekenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw geverifieerde medicatiegegevens inzien. Bij elke wijziging in medicijngebruik past de arts of apotheek het overzicht aan. Zo kunnen zij hun zorg en de medicatie beter op afstemmen op uw gezondheid.

Wat is het Landelijk Schakel Punt (LSP)?

Het Landelijk Schakel Punt (LSP) biedt de mogelijkheid om (via een beveiligd netwerk) medische gegevens elektronisch uit te wisselen tussen zorgverleners. Via het LSP staan de medische gegevens direct, 24/7 tot de beschikking. Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de apotheker.

Wie kunnen het Landelijk Schakel Punt gebruiken?

Huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen op dit moment gebruikmaken van het Landelijk Schakel Punt.

Wie mag mijn medische gegevens wel of niet bekijken?

Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen, bijvoorbeeld in een spoedeisende situatie.

Welke medische gegevens kan een zorgverlener van Franciscus Gasthuis & Vlietland bekijken via het Landelijk Schakel Punt?

- Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek.

- Franciscus Gasthuis & Vlietland onderzoekt de mogelijkheden om informatie over uw allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen op te vragen via het LSP.

Is het belangrijk dat Franciscus Gasthuis & Vlietland mijn medische gegevens kan bekijken?

Uw apotheek is bekend met uw medische gegevens. Daarom kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen. Maar moet u (met spoed) naar een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een arts van het ziekenhuis uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken en u óók snel, goed en veilig kan behandelen. En u hoeft niet steeds opnieuw uw medische gegevens te vertellen.

Hoe geef ik toestemming om mijn medische gegevens te delen via het Landelijk Schakel Punt?

U kunt op 3 verschillende manieren toestemming geven:

 • U geeft toestemming via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
 • U zegt tegen uw huisarts en tegen uw apotheek dat u het goed vindt dat ze uw actuele medische gegevens delen.
 • U vult het toestemmingsformulier in en levert dat in bij uw huisarts en bij uw apotheek. Eén formulier voor uw huisarts en één formulier voor uw apotheek.

Aan uw huisarts en uw apotheek geeft u apart toestemming. Bezoekt u meerdere apotheken? Dan geeft u elke apotheker apart toestemming. Maar u kunt ook alléén uw huisarts of alléén uw apotheek toestemming geven.

Wilt u bepaalde medische gegevens niet delen via het LSP? Dat kan. Overleg dit met uw huisarts en uw apotheek.

Welke aanvullende regels gelden voor kinderen bij het geven van toestemming?
 • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft;
 •  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming;
 • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen blijft de eerder gegeven toestemming rechtsgeldig. Kinderen hebben wel recht om iets aan de toestemming te veranderen.

Kan ik ook mijn toestemming voor het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt intrekken?

Het kan zijn dat u uw verleende toestemming voor het delen van medische gegevens met andere zorgverleners wilt intrekken. Dit kan op 2 verschillende manieren:

 • Via www.volgjezorg.nl/toestemming/toestemming-intrekken kunt u in één keer uw toestemming bij alle zorgverleners intrekken die u eerder toestemming hebt gegeven.
 • Wilt u niet dat al uw toestemmingen worden ingetrokken, maar alleen uw toestemming aan bepaalde zorgverleners? Dat kunt u dit zelf aan deze zorgverleners melden.
Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid