Doorgaan naar hoofdinhoud

Afspraak op de polikliniek

U heeft een afspraak op de polikliniek. Dit betekent dat u naar het spreekuur van de arts of andere zorgverlener komt. Het helpt u en de medewerkers van het ziekenhuis als u zich goed voorbereidt op deze afspraak.

Wat brengt u mee naar uw eerste afspraak?

De volgende documenten brengt u mee naar uw eerste afspraak:

  • Een geldig legitimatiebewijs (uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs).
  • Een geldige pas van uw zorgverzekering.
  • De medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking of een actuele medicatielijst van uw apotheek. Lees meer over het veilig omgaan met medicatie.
  • Een verwijsbrief van uw arts, huisarts, verloskundige of tandarts. Bent u digitaal verwezen? Dan heeft het ziekenhuis de verwijsbrief al ontvangen en hoeft u deze niet mee te nemen.
  • Overige belangrijke papieren, zoals keuringspapieren als u voor een keuring komt.

Inschrijven voor uw eerste afspraak

Bent u voor het eerst in het ziekenhuis? Of was uw laatste afspraak langer dan 1 jaar geleden? Schrijft u zich dan voor uw afspraak in bij het Inschrijfbureau. Uw gegevens, zoals uw naam, adres en huisarts, worden vastgelegd in uw medisch dossier. Na het inschrijven is uw dossier op alle locaties van ons ziekenhuis beschikbaar. Het inschrijven kost u ongeveer 10 minuten.

Naar de polikliniek

Na het inschrijven kunt u naar de polikliniek lopen. Het nummer van de polikliniek vindt u op de informatiezuil in de hal. Het eerste cijfer geeft aan op welke verdieping de polikliniek is. U kunt ook informatie vragen aan de gastheren en gastvrouwen in de hal.

Als u op de polikliniek bent, dan meldt u zich bij de balie. Daarna kunt u in de wachtkamer gaan zitten. Uw naam wordt genoemd als uw afspraak begint. U volgt de medewerker naar de spreekkamer.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Het kan zijn dat de aan u voorgestelde behandeling niet of niet volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Om onverwachte kosten te voorkomen adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te vragen of deze een contract heeft met ons ziekenhuis en of voorgestelde behandeling voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

De afspraak begint

Uw arts of zorgverlener gaat met u in gesprek. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor veilige zorg. Maar u speelt als patiënt zelf ook een belangrijke rol in het voorkomen van ongevallen en vergissingen bij uw behandeling. U kunt zich vooraf voorbereiden op het gesprek door de folder Wat vraagt u aan uw specialist?  te lezen en de adviezen op deze patiëntveiligheidskaart door te nemen over hoe u zelf bij kunt dragen aan een veilige behandeling op de polikliniek.

Het gesprek gaat over uw klachten, mogelijke onderzoeken, behandelingen en de gevolgen voor u. Het is belangrijk dat u de informatie begrijpt en dat u snapt wat van u wordt verwacht als het gesprek is afgelopen. U krijgt aanwijzingen van uw arts of zorgverlener over de volgende stappen, zoals het maken van een vervolgafspraak of plannen van een onderzoek.

Opnemen van het gesprek
U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw arts, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder toestemming van uw arts is wettelijk niet toegestaan.

Vervolgafspraak

Komt u voor een vervolgafspraak naar het ziekenhuis? Dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij de Inschrijfbalie. Ook niet als u naar een arts van een ander specialisme wordt verwezen. Wel moet u de volgende zaken meenemen naar elke afspraak:

  • Het pasje van uw zorgverzekering;
  • geldig legitimatiebewijs.

Is er iets veranderd in uw medicijngebruik? Neem dan een lijst mee met de medicijnen die u op dat moment gebruikt, of neem uw medicijnen mee in de originele verpakking.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid