Vragen & Antwoorden
Waarom is er een noodmaatregel van kracht op de Spoedeisende Hulp?

De arbeidsmarkt voor SEH-verpleegkundigen in de regio (en in meerdere regio’s in Nederland) is snel verslechterd. Ook onze organisatie kampt met een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om SEH-verpleegkundigen. Er zijn dus te weinig mensen beschikbaar om de juiste zorg te kunnen leveren.

Franciscus Gasthuis & Vlietland voert een tijdelijke maatregel in, waarmee wij onze spoedzorg in de nacht op één locatie concentreren. Als er meer personeel beschikbaar is, dan kunnen wij de SEH in Franciscus Vlietland ook in de nacht weer openstellen.


Wat betekent 'in de nacht'?

Tussen 21.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ‘s ochtends gaan patiënten naar de SEH in Franciscus Gasthuis.
Dit betekent dat patiënten tot 21.00 uur op de Spoedeisende Hulp in Franciscus Vlietland binnen kunnen komen. Dan verlaat de laatste patiënt ongeveer om 23.00 uur de Spoedeisende Hulp. Het kost namelijk zo’n twee uur om een SEH-patiënt de juiste zorg te bieden.


Waarom is ervoor gekozen om de Spoedeisende Hulp in Schiedam in de nacht te sluiten en niet die in Rotterdam?

Er is bewust gekozen om de Spoedeisende Hulp (SEH) met de meeste faciliteiten open te houden in de nacht. De SEH in Franciscus Gasthuis heeft een level 2 status en er zijn 24 uur per dag SEH-artsen aanwezig.

De level 2 SEH is erop ingericht om zwaardere trauma’s (gewonden) en patiënten met complexe ziektebeelden de juiste zorg te bieden. Ook in het verdere gebouw is meer capaciteit om mensen op te vangen. Door te kiezen om de level 2 SEH open te houden, wordt voorkomen dat ernstig zieke patiënten naar ziekenhuizen verder weg gebracht moeten worden, omdat de SEH's in de regio geen plaats, of genoeg personeelscapaciteit hebben.


Is er in Franciscus Gasthuis wel voldoende capaciteit?

Ja, de teams van onze Spoedeisende Hulp in Schiedam en Spoedeisende Hulp in Rotterdam worden in de nacht samengevoegd. Hierdoor kunnen wij de spoedpatiënten opvangen.


Waar kan ik nu terecht voor spoedzorg?

Spoedzorg wordt op de twee ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam verleend. Voor Schiedam geldt vanaf 1 november 2016 een tijdelijke maatregel: in de nacht is de Spoedeisende Hulp gesloten. U kunt voor spoedzorg in de nacht (tussen 21.00 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends) terecht op de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Er is een uitzondering gemaakt voor kinderen die komen voor de kinderarts: zij kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht in Franciscus Vlietland in Schiedam.


Het is na 21.00 uur en ik heb een medische spoedvraag, wat nu?

Zoals ook nu al het geval is, belt u in levensbedreigende situaties altijd 112. De ambulance weet waar u op dat moment de beste zorgverlening kunt krijgen. In overige gevallen belt u met uw huisarts (binnen werktijd) of met de huisartsenpost (avond en weekenden). Dus na 21.05 uur ’s avonds belt u eerst met de huisartsenpost. Dat is nu al het geval en dat blijft onveranderd. De Huisartsenpost kan de situatie telefonisch beoordelen.

Krijgt u het advies om naar de Spoedeisende Hulp te gaan? Dan kunt u terecht op de Spoedeisende Hulp in Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Bent u kort geleden behandeld in Franciscus Vlietland en moet u door complicaties naar de Spoedeisende Hulp? Dan gaat u direct naar Franciscus Gasthuis. Uw medische dossier is namelijk ook daar direct beschikbaar voor de artsen. 


Ik ben nu zwanger; waar kan ik bevallen?

Zwangere vrouwen kunnen minstens tot 2018 bevallen in Franciscus Gasthuis in Rotterdam of in Franciscus Vlietland in Schiedam. U wordt door uw verloskundige of door uw gynaecoloog tijdig geïnformeerd als hier verandering in komt. 


Wat verandert er in 2016?

In 2016 gaat er nog niets voor u veranderen. Op dit moment worden de plannen verder voorbereid en uitgewerkt, samen met onze zorgpartners. Pas als er een nieuw elektronisch patiëntendossier is, starten wij langzaam met de uitvoering van onze plannen. In 2017 informeren wij u stapsgewijs over de verplaatsing van zorg.


Waarom gaan de afdelingen niet in één keer verhuizen?

Het is niet mogelijk om alle afdelingen in één keer te verhuizen. Soms moet eerst ruimte vrij komen of moeten aanpassingen worden gedaan, voordat een afdeling op de nieuwe plek in het gebouw of op de andere locatie zich kan vestigen. Dit gaat pas in de loop van 2017 voor u merkbaar worden.


Wat betekent één ziekenhuis met meerdere locaties?

Dit betekent dat er twee professionele ziekenhuislocaties en drie poliklinieklocaties zijn, die gezamenlijk het totaal aanbod van zorg bieden van hoogwaardige kwaliteit. Het uitgangspunt is dat wij op alle locaties poliklinische zorg aanbieden, zowel op de ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam als op de drie poliklinieklocaties in Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis.
Daarnaast is er een polikliniek Interne Geneeskunde in Het Oogziekenhuis in het centrum van Rotterdam.

Het aanbod van poliklinische zorg wisselt per locatie, afgestemd op de zorgvraag in die regio. Wij zorgen dat u op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Het kan voorkomen dat uw operatie op een andere locatie wordt uitgevoerd dan de locatie van uw polikliniekbezoek. Hierover wordt u door uw arts geïnformeerd.


Waarom is het beter om sommige zorg aan te bieden op één locatie?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars zien erop toe dat ieder ziekenhuis een behandeling of operatie een bepaald aantal keren per jaar uitvoert. Operaties vaker uitvoeren op één locatie betekent voor u dat de kwaliteit van zorg nog beter wordt. Dit geldt ook voor niet-operatieve behandelingen. Onze organisatie heeft met het team van medisch specialisten en verpleegkundigen de juiste ervaring en kennis in huis om de behandeling en/of operatie goed uit te voeren.


Kan ik zelf kiezen waar ik onder behandeling ga?

Als uit overleg met uw huisarts blijkt dat een afspraak met het ziekenhuis nodig is, dan overlegt uw huisarts met u naar welk ziekenhuis of naar welke arts u het beste kunt gaan voor uw betreffende medische klachten. In overleg met uw huisarts, kunt u altijd aangeven op welke ziekenhuislocatie u het liefst een arts bezoekt tijdens het spreekuur. Een deel van de behandelingen voor bepaalde specialismen, bijvoorbeeld bepaalde operaties, vindt echter op één van de locaties plaats. U kunt dan niet zelf kiezen voor een locatie. Alle afspraken voor en na de behandeling kunnen wel op uw voorkeurslocatie plaatsvinden.


Moet ik straks naar een andere locatie?

Voor poliklinische zorg kunt u terecht op de locatie die u gewend bent. Voor specifieke behandelingen of operaties van bepaalde specialismen kan het zijn dat u in de toekomst geholpen wordt op een andere locatie.


Behoud ik dezelfde arts?

Als u nu onder behandeling bent van een arts van Franciscus Gasthuis & Vlietland, blijft u gewoon bij uw eigen arts. Net als nu, kunnen wij bij verder onderzoek vaststellen dat u beter gezien of behandeld kunt worden door iemand met specifieke kennis of ervaring. Dat kan op een andere locatie zijn. Vanzelfsprekend overleggen wij dit goed en tijdig met u.


Wat zijn de voordelen van het concentreren van bevallingen?

Door de specialistische kennis en ervaring van beide locaties samen te voegen, wordt de geboortezorg voor zwangere vrouwen en baby’s nog beter. Bijvoorbeeld doordat er 24 uur per dag, zeven dagen per week een gynaecoloog, een anesthesioloog en kinderarts aanwezig zijn in het ziekenhuis. Op deze manier brengen wij de zorg naar een nog hoger niveau. Ook is 24/7 pijnbestrijding mogelijk bij uw bevalling.
Door de concentratie van geboortezorg in Franciscus Gasthuis in Rotterdam in 2017 worden topklinische faciliteiten, zoals opvang van erg zieke of te vroeg geboren baby’s, beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in de regio. Een ander belangrijk voordeel is het kunnen bieden van continuïteit van geboortezorg door het aspect ‘Altijd plek’.


Wat zijn de gevolgen van het concentreren van zorg voor mij als zwangere?

Alleen bevallingen worden in de tweede helft van 2017 verplaatst van Franciscus Vlietland in Schiedam naar in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis. De poliklinische zorg, waaronder controles bij de gynaecoloog, blijven op alle vijf locaties beschikbaar: Rotterdam, Schiedam, Berkel & Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis. Wij zullen u en uw verloskundige op tijd en goed informeren over de veranderingen.


Waar vinden controles na mijn bevalling plaats?

Als u een controle-afspraak heeft op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, kunt u op al onze locaties terecht, te weten in Rotterdam, Schiedam, Berkel & Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis. Dit geldt zowel voor afspraken vóór uw bevalling als afspraken ná uw bevalling.


Zijn mijn gegevens ook op meerdere locaties bekend?

Op dit moment zijn er aparte patiëntendossiers voor beide locaties. Als u voor een behandeling naar de andere locatie gaat, zorgen wij er altijd voor dat wij uw patiëntengegevens overdragen naar de behandelaar op de andere locatie. In het najaar van 2016 gaan wij over op één digitaal patiëntendossier voor alle locaties.


Wat zijn diagnostische faciliteiten?

Voorbeelden van diagnostische faciliteiten zijn echografie, MRI, CT-scan, hartfilmpje (ECG), bloedprikken en röntgenonderzoek.


Wat is beschouwende zorg?

Beschouwende zorg zijn de specialismen, waarbij niet (direct) geopereerd hoeft te worden en waarbij de behandeling onder andere bestaat uit onderzoek, (leefstijl)adviezen en medicatie. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan Interne Geneeskunde, Neurologie, Geriatrie, Longgeneeskunde, Cardiologie, Maag-, Darm-, & Leverziekten, Reumatologie en Dermatologie.


Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het ziekenhuis, nu en in de toekomst?

Wij houden u op de hoogte van veranderingen via ons patiëntenmagazine, onze digitale nieuwsbrief, social media en deze website. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meld u dan direct aan! Daarnaast is het ook mogelijk om het ziekenhuis te volgen via Facebook en Twitter.

Franciscus Gasthuis & Vlietland: één ziekenhuis met vijf locaties. Aan de hand van de vragen en antwoorden lichten wij graag toe wat dit voor u betekent.

Staat uw anwoord hier niet tussen?

Neem contact met ons op via dit formulier.

Verplicht *