Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door Franciscus Gasthuis & Vlietland echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan via de elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Privacy 
Franciscus Gasthuis & Vlietland behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Franciscus Gasthuis & Vlietland overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Copyright
De auteursrechten van deze website liggen bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Franciscus Gasthuis & Vlietland teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar communicatie@franciscus.nl
 
Cookies
De website van Franciscus Gasthuis & Vlietland plaatst cookies om de de functionaliteit van de website te verbeteren en om het surfgedrag op de website te monitoren. Het analyseren van surfgedrag gebeurt op hoofdlijnen en niet op individueel niveau. Franciscus Gasthuis & Vlietland verzamelt geen persoonsgegevens en verstrekt deze ook niet aan derden.
Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruikt cookies van Facebook, Twitter en Google om social media integratie op de website mogelijk te maken. Deze partijen hebben hun eigen cookie- en privacybeleid. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft geen toegang tot deze cookies en informatie die daarmee wordt verzameld.
 
Over de website
Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Marketing & Communicatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De site is een dynamisch communicatiemiddel en wordt voortdurend uitgebreid en aangepast. Reacties op de site kunt u mailen naar webmaster@franciscus.nl. Aan de informatie op de site kunt u geen rechten ontlenen.
 
Links naar andere sites
Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Franciscus Gasthuis & Vlietland.
 
Linken naar onze website
Linken naar de website van Franciscus Gasthuis & Vlietland www.franciscus.nl is de goede naam van Franciscus Gasthuis & Vlietland daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van het Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
 
Vragen
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, via e-mail communicatie@franciscus.nl. Wij verzoeken u dit adres niet te gebruiken om vragen te stellen over patiënten of aan specialisten en medewerkers. Ook verzoeken wij u vriendelijk om geen medische informatie naar ons te zenden per e-mail. Dergelijke aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.
 
Wijzigingen
Franciscus Gasthuis & Vlietland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
Colofon
Eindredactie: Afdeling Communicatie & Marketing, Franciscus Gasthuis & Vlietland
Ontwerp en realisatie: 0-9 Cross Creative Agency, Seneca